מעשי השליחים -- תוכן העניינים:
-א- ישוע המשיח בחברת השליחים לפני עלייתו השמימה * שליח חדש במקום יהודה איש קריות -ב- ביאת רוח הקודש * כיפא נושא את דברו בחג השבועות * אורח החיים של המאמינים -ג- ריפוי איש פיסח בשער בית המקדש * כיפא נושא את דברו בבית המקדש -ד- כיפא ויוחנן לפני הסנהדרין * תפילת המאמינים למען הבשורה * שותפות -ה- חנניה ושפירה * השליחים נרדפים בתגובה על מעשי נסים -ו- בחירת שבעה שמשים * סטפנוס נעצר -ז- נאום סטפנוס * סטפנוס נסקל -ח- סטפנוס נסקל -- המשך * שאול רודף את הקהילה * הבשורה מגיעה אל שומרון * פיליפוס והסריס האתיופי -ט- שאול נכנע לישוע המשיח * שאול מבשר את הבשורה בדמשק * שאול בירושלים * נס של ריפוי ונס של תחייה על-ידי כיפא -י- כיפא וקורנליוס * דברו של כיפא בבית קורנליוס * גויים מקבלים את רוח הקודש -יא- כיפא משיב לטוענים נגדו * הקהילה באנטיוכיה -יב- יעקב מוצא להורג וכיפא נאסר * מלאך מחלץ את כיפא * סופו של הורדוס -יג- בר-נבא ושאול יוצאים אל קפריסין * שאול ובר-נבא באנטיוכיה אשר בפיסידיה * -יד- * באיקוניון, בליסטרה ובדרבי * חזרה לאנטיוכיה אשר בסוריה -טו- הכינוס בירושלים * המכתב אל הקהילות שבקרב הגויים * שאול ובר-נבא נפרדים -טז- טימותיאוס נלוה אל שאול וסילה * החזון בטרואס * בפיליפי: לידיה מקבלת את האמונה * המאסר בפיליפי -יז- בטסלוניקי * בבראה * באתונה -יח- בקורינתוס * חזרה לאנטיוכיה * אפולוס באפסוס ובקורינתוס -יט- שאול באפסוס * בני סקווה * המהומה באפסוס -כ- מסע למקדוניה וליוון * ביקור בטרואס ומשם למיליטוס * דברו של שאול אל זקני קהילת אפסוס -כא- המסע לירושלים * שאול אצל יעקב * שאול נעצר בבית המקדש * שאול נושא את דברו אל העם -כב- שאול נושא את דברו אל העם -- המשך * שאול מוכנס למצודה * שאול לפני הסנהדרין -כג- שאול לפני הסנהדרין -- המשך * התנכלות להמית את שאול * שאול מועבר לקיסריה -כד- שאול ומאשימיו לפני הנציב * שאול במאסר -כה- פנייה אל כס-משפט הקיסר * שאול לפני המלך אגריפס -כו- שאול נושא את דברו לפני אגריפס -כז- המסע לרומא * תלאות בים * היחלצות מן האניה -כח- השהייה במלטה * ממלטה לרומא * שאול ברומא
להפעלת המסגרות
load frameset