אגרת שאול הראשונה אל התסלוניקים -- תוכן העניינים:
-א- אמונת התסלוניקים בבשורה -ב- שרותו של שאול בתסלוניקי * שאול מתכוון לשוב לתסלוניקי -ג- שאול מתכוון לשוב לתסלוניקי -- המשך -ד- התנהגות רצויה בעיני אלהים * ביאת האדון -ה- ביאת האדון -- המשך * הוראות אחרונות
להפעלת המסגרות
load frameset