אגרת שאול אל הקולוסים ־־ תוכן העניינים:
-א- תפילה והודיה * המשיח ופעלו * שרותו של שאול למען הקהילה -ב- שרותו של שאול למען הקהילה -- המשך * כל המלוא במשיח * חיים חדשים באיחוד עם המשיח -ג- חיים חדשים באיחוד עם המשיח -- המשך * יחסים בין בני אדם בחיים החדשים -ד- יחסים בין בני אדם בחיים החדשים -- המשך * בקשות אחרונות ודרישות שלום
להפעלת המסגרות
load frameset