אגרת יעקב ־־ תוכן העניינים:
-א- אמונה וחכמה * עוני ועושר * עמידה בניסיון * לשמוע ולעשות -ב- אזהרה על משוא פנים * אמונה ומעשים -ג- הלשון * החכמה אשר ממעל -ד- ידידות עם העולם * אחד הוא השופט * אזהרה לבעלי יומרות -ה- אזהרה לעשירים * סבלנות ותפילה
להפעלת המסגרות
load frameset