אגרת שאול אל טיטוס ־־ תוכן העניינים:
-א- פעולתו של טיטוס בכריתים -ב- הלקח הבריא -ג- התנהגות נאותה ומעשים טובים
להפעלת המסגרות
load frameset