מקורות משומשות באתר זה

SOURCES USED ON THIS WEBSITE

עברית/Hebrew

אבן שושן
קונקורדנציה חדשה
הוצאת קרית-ספר בע"מ, ירושלים 1998

באדר
מילון ראשי-תיבות וקצורים
Dr. Hans-Jürgen Grieser, Fachbuchverlag Schömberg-Langenbrand 1999

הברית החדשה
החברות המאוחדות לכתבי הקודש, ישראל 1983

זאלקינסאן/גינצבורג
הברית החדשה דליטש קרן אחוה משיחית ירושלים 2000 הברית החדשה
The Society for Distributing Hebrew Scriptures 1985

טרמון/אובל
לוחות פעלים
מ"ל תמיר ירושלים IV/1998

לביא
מילון עברי-גרמני/גרמני-עברי
לנגנשיידט ברלין-מינכן, 1975/1980

Elias Hutter's Dodecapla
Printed for the London Society, at the Operative Institution,
Palestine House, London, 1913

הברית החדשה
translated by Joseph-Samuel-Christian-Frederick Frey from the Textus Receptus as published in Elias Hutter's 1599 Dodecapla.
Printed 1817 in London

הברית החדשה
translated by Ezekiel Margoliouth in 1864 from the Textus Receptus.
Based upon the first translation of the New Testament into Hebrew by Elias Hutter 1599.

סולומוניק/מוריסון
משכילון
שפת העם, ירושלים 1996

ספר הבריתות
חברת מוציאי לאור תורת יי התמימה, לונדון 1894/1998

ספר הבריתות
Stuttgartensia II/1977, United Bible Societies 1976, rev. 1991

החברה לכתבי הקודש, ישראל 1991

ספרי הברית החדשה - תרגום חדש
החברה לכתבי הקודש בישראל 1976, 1991, 1995, 2000

ספר תורה נביאים וכתובים
ברית חדשה דעליטש מתוקנת
חברה להפצת כתבי הקודש, סוכנות ישראל 1970/2003

ספר תורה נביאים וכתובים עם הברית החדשה
Tryckcentralen, Sweden, Örebro 1974


קונקורדנציה לברית החדשה
החברה לכתבי הקודש, ישראל 1999

קליין
מילון אטימולוגי עברי-אנגלי מקיף
כרטא ירושלים - אוניברסיטת חיפה

תנ"ך וברית חדשה
קרן אחוה משיחית, ירושלים 2002


יוונית/Greek

NESTLE-ALAND
Novum Testamentum Graece
Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart XXVI/1988

אנגלית/English

BOLOZKY
501 Hebrew Verbs
Barron's Educational Series, Inc. NY 1996

KLEIN
A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language
Carta Jerusalem - The University of Haifa

גרמנית/German

BAADER
Kurzwort- und Abkürzungslexikon
Dr. Hans-Jürgen Grieser, Fachbuchverlag Schömberg-Langenbrand 1999

DIETZENFELBINGER
Das Neue Testament Interlinearübersetzung Griechisch-Deutsch nach Nestle-Aland
Hänssler-Verlag Neuhausen-Stuttgart XXVI/1986

ELBERFELDER
Die Heilige Schrift
R.Brockhaus Verlag Wuppertal II/1986

KÖNIG
Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament
Dietrich'sche Verlagsbuchhandlung Leipzig II/III+/1922

LAVY
Handwörterbuch Deutsch-Hebräisch/Hebräisch-Deutsch
Langenscheidt Berlin-München, 1975/1980

MENGE
Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments
Württembergische Bibelanstalt Stuttgart 1949

SALKINSON/GINSBURG
Das Neue Testament in Hebräisch und Deutsch
The Society for Distributing Hebrew Scriptures 1985

SCHLACHTER
Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments
Genfer Bibelgesellschaft 1981

TARMON/UVAL
Tabellen der Hebräischen Verben
Tamir Verlag Jerusalem IV/1998

אידיש/Yiddish

אינשפרוך
דער ברית חדשה
The Society for Distributing Hebrew Scriptures, Middlesex, England 1994

עלום-שם
הברית החדשה - דיא ביכער פאן נייען בונד
טראוויטש אונד זאהן ,ברלין 1929


תוכנית למחשב/Software

Bible Works for Windows 95